SpiroTrap MB3

De unieke magneetveldversterkende technologie van de Spirotrap MB3 verwijdert snel en eenvoudig kleine ijzerhoudende vuildeeltjes (magnetiet) uit het cv-water. Zo beschermt deze vuilafscheider warmtewisselaars, thermostaatkranen en vloerverwarmingen tegen verstoppingen en beschadigingen door magnetiet. Met als gevolg minder storing en uitval van de ketel. Bovendien levert de Spirotrap MB3 een besparing op gasverbruik van 7,4%. 

De afscheider is eenvoudig en snel te installeren. De garantieperiode bedraagt maar liefst 20 jaar.

Download de productfolder SpiroTrap MB3

Bekijk de FAQ lijst SpiroTrap MB3

 

Bij het plaatsen van een nieuwe ketel:

  • Energiebesparing tot wel 13%; de SpiroVent RV2 ontluchter bespaart bewezen 6% op het gasverbruik. Als bovendien een SpiroTrap MB3 vuilafscheider wordt aangesloten stijgt de besparing tot zo'n 13%. De besparingen op gasverbruik zijn bewezen door deskundige en onafhankelijke  instituten zoals Kiwa GASTEC, TNO en BSRIA. De investering in de lucht- en vuilafscheider is meestal binnen twee jaar weer terugverdiend. Bovendien zit op de afscheiders maar liefst 20 jaar garantie.
  • Bescherming van deze dure aanschaf; het kenmerkende zwarte water in cv-systemen is niet “dood” of zo. Het is zwart omdat het hele kleine ijzerdeeltjes (magnetiet) bevat. De SpiroTrap MB3 vuilafscheider vangt zelfs de kleinste deeltjes op en beschermt kostbare componenten zoals warmtewisselaars, thermostaatkranen, pompen en vloerverwarmingen tegen magnetiet. 
  • Voorkomen van storingen; doordat de SpiroTrap MB3 vuilafscheider de kleine magnetietdeeltjes opvangt, is er veel minder kans op verstopping op kritische plaatsen in het systeem. Met als gevolg minder storing en uitval van de ketel.

Meer informatie »

 

Bij regulier onderhoud:

  • Energiebesparing tot wel 13%; de SpiroVent RV2 ontluchter bespaart minimaal 6% op het gasverbruik. Als bovendien een SpiroTrap MB3 vuilafscheider wordt aangesloten stijgt de besparing tot zo'n 13%. De besparingen op gasverbruik zijn bewezen door deskundige en onafhankelijke  instituten zoals Kiwa GASTEC, TNO en BSRIA. De investering in de lucht- en vuilafscheider is meestal binnen twee jaar weer terugverdiend. Bovendien zit op de afscheiders maar liefst 20 jaar garantie.
  • Voorkomen van storingen; doordat de SpiroTrap MB3 vuilafscheider de kleine magnetietdeeltjes opvangt, is er veel minder kans op verstopping van het systeem. Met als gevolg minder storing en uitval van de ketel.

Meer informatie »

 

Bij het verhelpen van een storing:

Veel storingen zijn het gevolg van de aanwezigheid van lucht of vuil in een installatie. 

  • Storing had voorkomen kunnen worden; doordat de SpiroTrap MB3 vuilafscheider de kleine magnetietdeeltjes opvangt, is er veel minder kans op verstopping van het systeem. Met als gevolg minder storing en uitval van de ketel.
  • Energiebesparing tot wel 13%; de SpiroVent RV2 ontluchter bespaart minimaal 6% op het gasverbruik. Als bovendien een SpiroTrap MB3 vuilafscheider wordt aangesloten stijgt de besparing tot zo'n 13%. De besparingen op gasverbruik zijn bewezen door deskundige en onafhankelijke  instituten zoals Kiwa GASTEC, TNO en BSRIA. De investering in de lucht- en vuilafscheider is meestal binnen twee jaar weer terugverdiend. Bovendien zit op de afscheiders maar liefst 20 jaar garantie.

Meer informatie »

 

Besparingstabel

 

FAQ

Waarom is het aan te raden een magnetische vuilafscheider toe te passen?
Vervuiling in een cv-installatie bestaat grotendeels uit het schadelijke magnetiet. Met een magnetische vuilafscheider wordt magnetiet extra snel uit het installatiewater gehaald. Een installatie met schoon water is veel minder storingsgevoelig en zorgt ervoor dat de ketel zo zuinig mogelijk brandt en dat de pomp zo min mogelijk stroom verbruikt.

Wat is magnetiet en waarom is het schadelijk?
Magnetiet bestaat uit hele kleine ijzerdeeltjes. Een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van magnetiet is het zwart kleuren van het installatiewater. Op plaatsen waar het water minder hard stroomt, zoals in de radiatoren, zal het magnetiet bezinken. De deeltjes kunnen zich ook vastzetten in radiatorventielen en in de pomp. Opgehoopt en vastzittend magnetiet hindert een optimale werking van de verwarming en leidt tot overmatige slijtage en storingen.

Waar komt dat vuil in mijn verwarmingsinstallatie vandaan?
De belangrijkste oorzaak van vervuiling is corrosie als gevolg van de reactie tussen (de lucht in) water en de ijzerhoudende onderdelen in de installatie. Dit is nooit helemaal te voorkomen. De vervelende en soms kostbare gevolgen van vervuiling in het installatiewater kunnen worden voorkomen met een goede vuilafscheider.

Hoe kan een vuilafscheider energie besparen?
Opgehoopt vuil verhindert een goede doorstroming van een cv-installatie en vermindert het verwarmde oppervlak van radiatoren. Om toch de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken zal de ketel warmer water moeten leveren en dus meer gas verbruiken. Een andere vorm van energiebesparing is de elektriciteit die de pomp gebruikt. In een vervuilde installatie moet de pomp harder werken om het water rond te pompen en ook ophoping van magnetiet op de pomprotor zal het stroomverbruik flink verhogen.

Hoe werkt de SpiroTrap MB3?
Het installatiewater stroomt door de SpiroTrap MB3, met daarin de unieke Spirobuis als afscheidingselement. De Spirobuis zorgt ervoor dat niet magnetische vervuiling naar de bodem van de vuilafscheider zakt. Dankzij de magneet die aan de buitenkant van de SpiroTrap MB3 zit, wordt magnetiet extra snel uit het installatiewater verwijderd. Tijdens de onderhoudsbeurt aan de cv-ketel wordt de magneet naar beneden geschoven, waardoor het magnetiet ook helemaal onderin de vuilafscheider terechtkomt. Door de spuikraan kort te openen wordt al het vuil uit de installatie verwijderd. De SpiroTrap heeft een grote opvangcapaciteit en kan niet verstopt raken.

Waar moet een SpiroTrap MB3 worden geplaatst?
Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de ketel, in terugkomende stroom. Daardoor wordt de ketel het beste beschermd tegen de vervuiling die vanuit de installatie met het water wordt meegevoerd.

Hoeveel geld kan een SpiroTrap MB3 besparen?
Dat is afhankelijk van zoveel factoren dat het moeilijk is hierover een algemeen geldende uitspraak te doen. Denk bijvoorbeeld aan de omvang van de installatie, de gewenste ruimtetemperaturen, het buitenklimaat etc. Kiwa GASTEC heeft in een onafhankelijk onderzoek een gasbesparing van zo’n 7% aangetoond. Daarnaast is er besparing op elektriciteit vanwege het optimaal werken van de cv-pomp. De praktijk leert dat een terugverdientijd van 2 jaar een reële aanname is.

Hoe vaak moet de vuilafscheider worden leeggemaakt?
De SpiroTrap MB3 heeft een flinke opvangcapaciteit voor het vuil dat uit het installatiewater wordt gehaald. Het verwijderen van het vuil maakt doorgaans deel uit van het onderhoudsschema dat u met uw installateur heeft afgesproken.