Bij het uitvoeren van onderhoud

Achtergrond

Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om cv-installaties goed en veilig te laten werken. De kwaliteit van het installatiewater is sterk bepalend is voor het goed werken van een installatie. Dat water moet dus ook beschouwd en behandeld als een installatiecomponent. Het moet dus ook goed worden onderhouden om te voorkomen dat de aanwezigheid van lucht en vuil voor problemen zorgt.

De continu werkende lucht- en vuilafscheiders onderhouden het installatiewater door lucht en vuil doorlopend en effectief te verwijderen.

 

Kansen

Wanneer je onderhoud aan een cv-ketel pleegt, heb je een mooi moment om de lucht- en vuilafscheiders ter sprake te brengen. Een klant zal geïnteresseerd zijn wanneer je extra energiebesparing ter sprake brengt. Of tap maar eens een beetje van dat vieze zwarte installatie water af. Leg uit dat het geen dood water is, maar dat magnetiet het water zwart kleur. Laat het water maar eens even staan dan zie je het bezonken. Of houd er een magneet bij.

Let ook eens op onderstaande “signalen” wanneer je een woning bezoekt voor een onderhoudsbeurt:

  • Roestverschijnselen op radiatoren en leidingen
  • Radiatoren die vooral onderin slecht of niet opwarmen
  • Klant zoekt mogelijkheden voor energiebesparing
  • Klant is ontevreden vanwege storingen

 

Energiebesparing

Nieuwe cv-ketels combineren lage energiekosten met een hoog rendement. Het rendement zal echter teruglopen wanneer lucht niet continu uit het water wordt gehaald. Lucht werkt als een rem op de warmteoverdracht en daardoor op het beoogde rendement van de cv-ketel. Een ketel met bijvoorbeeld een energielabel A zal niet op dat niveau blijven presteren.

In onbehandeld installatiewater kan vuil zich ophopen op diverse plaatsen in het systeem. Dit zorgt enerzijds voor hoger energieverbruik vanwege de verstoorde warmteafgifte en anderzijds voor hoger stroomverbruik van de pomp, omdat deze meer moeite moet doen om het water rond te pompen.

Lees bijgaande referentiebeschrijving, waarin in een woonhuis dankzij lucht- en vuilafscheiding 20% op de energierekening wordt bespaard.

Praktijkvoorbeeld woonhuis, 20% Energiebesparing dankzij lucht- en vuilafscheiding.
Of bekijk onze besparingstabel

 

Comfortverhoging

Comfort is een belangrijk gegeven. Goede, ongestoorde verwarming en warmwatervoorziening komen uit onderzoek naar voren als belangrijke criteria voor woongenot.

Lucht kan het comfort behoorlijk verstoren, doordat het zorgt voor vervelende geluiden, slecht opwarmende radiatoren en het niet behalen van de gewenste comfortabele temperatuur doorheen de hele woning. Zo wordt bijvoorbeeld een thermostaat in de woonkamer onnodig omhoog gezet, omdat het anders in bepaalde andere vertrekken niet voldoende warm wordt. Dat is meestal het gevolg van een luchtinsluiting in een radiator

Vuil kan op allerlei manieren zorgen voor verslechterde werking of storingen van de ketel, radiatorventielen of andere componenten. Dat verstoort de goede werking van de verwarmingsinstallatie en eventueel de warmwatervoorziening. Uiteraard heeft dat een negatieve invloed op de comfortbeleving van de bewoners. 

 

Voorkomen van storingen

Veel storingen zijn het gevolg van lucht of vuil in het installatiewater.

Lucht in een cv-installatie leidt tot allerlei vervelende verschijnselen. Het zorgt bijvoorbeeld voor ruisende en klaterende geluiden in leidingen en radiatoren. Lucht is ook vaak de reden waarom een radiator niet helemaal opwarmt, of zelfs helemaal niet warm wordt. Je zult het vast wel eens hebben meegemaakt dat een klacht na handmatig ontluchten van de radiatoren is opgelost. Met het plaatsen van een luchtafscheider is handmatig ontluchten verleden tijd.

Vervuiling in een cv-installatie bestaat grotendeels uit het schadelijke magnetiet. Op plaatsen waar het water minder hard stroomt, zoals in de radiatoren, zal het magnetiet bezinken. De deeltjes kunnen zich ook vastzetten in radiatorventielen en in de pomp. Opgehoopt en vastzittend magnetiet hindert een optimale werking van de verwarming en leidt zodoende tot storingen.