Bij het oplossen van een storing

Achtergrond

Een storing aan de verwarmingsinstallatie komt altijd ongelegen. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor jou als installateur. In de avond, tijdens het weekend, of wanneer je op een verjaardagsfeest bent. Natuurlijk laat je de klant niet in de kou staan. Toch kun je lang niet altijd je de complete kosten doorberekenen. Het vermijden van storingen is dus van beide kanten wenselijk. 

 

Kansen

Voor een klant met en storing kom je als redder in de nood. Ze vertrouwen op jouw vakmanschap en zijn zeer content wanneer je de storing hebt opgelost. Vaak blijkt aanwezigheid van lucht of vuil in het installatiewater de achterliggende oorzaak van een storing. Als je dan vertelt wat lucht- en vuilafscheiders kunnen betekenen, is de kans groot dat je succes kunt hebben. Voor installateurs die storingen verhelpen binnen een servicecontract is het voorkomen van storingen natuurlijk een interessant gegeven voor het rendement van dat contract.

 

Storing had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden

Zoals gezegd, storingen komen vaak voort uit lucht en vuil. We hebben daarvan interessante praktijkcijfers beschikbaar. Zo heeft een Nederlandse woningcorporatie samen met de installateur ervaren dat het toepassen van lucht- en vuilafscheiders leidde 48% minder storingsbezoeken!

Praktijkvoorbeeld woningcorporatie, 48% minder storingsbezoeken.

 

Energiebesparing

Nieuwe cv-ketels combineren lage energiekosten met een hoog rendement. Het rendement zal echter teruglopen wanneer lucht niet continu uit het water wordt gehaald. Lucht werkt als een rem op de warmteoverdracht en daardoor op het beoogde rendement van de cv-ketel. Een ketel met bijvoorbeeld een energielabel A zal niet op dat niveau blijven presteren.

In onbehandeld installatiewater kan vuil zich ophopen op diverse plaatsen in het systeem. Dit zorgt enerzijds voor hoger energieverbruik vanwege de verstoorde warmteafgifte en anderzijds voor hoger stroomverbruik van de pomp, omdat deze meer moeite moet doen om het water rond te pompen.

Lees bijgaande referentiebeschrijving, waarin in een woonhuis dankzij lucht- en vuilafscheiding 20% op de energierekening wordt bespaard.

Praktijkvoorbeeld woonhuis, 20% Energiebesparing dankzij lucht- en vuilafscheiding.
Of bekijk onze besparingstabel.

 

Comfortverhoging

Comfort is een belangrijk gegeven. Goede, ongestoorde verwarming en warmwatervoorziening komen uit onderzoek naar voren als belangrijke criteria voor woongenot.

Lucht kan het comfort behoorlijk verstoren, doordat het zorgt voor vervelende geluiden, slecht opwarmende radiatoren en het niet behalen van de gewenste comfortabele temperatuur doorheen de hele woning. Zo wordt bijvoorbeeld een thermostaat in de woonkamer onnodig omhoog gezet, omdat het anders in bepaalde andere vertrekken niet voldoende warm wordt. Dat is meestal het gevolg van een luchtinsluiting in een radiator

Vuil kan op allerlei manieren zorgen voor verslechterde werking of storingen van de ketel, radiatorventielen of andere componenten. Dat verstoort de goede werking van de verwarmingsinstallatie en eventueel de warmwatervoorziening. Uiteraard heeft dat een negatieve invloed op de comfortbeleving van de bewoners.